wij zijn een bureau voor het schrijven en vertalen van teksten
in het frans portugees en nederlands

de te vertalen teksten
kunnen ons worden geleverd
in de volgende talen
spaans
engels
nederlands
italiaans
frans
portugees

onze vertalers
zijn beëdigd bij rechtbanken in nederland

wij schrijven en vertalen teksten
zowel voor particulieren
als voor bedrijven en instellingen

wij ontvangen de te vertalen teksten
zowel per post als per fax per e mail
per persoonlijke levering op onze vestiging

de vertaalde teksten
plus eventuele andere bescheiden
worden u geleverd
per het gevraagde middel
per (elektronische) post

wij hanteren voor vertaalwerk

in de portugese taal
respectievelijk voor beëdigd en niet-beëdigd
vertaalwerk
de prijs van
euro 0,20 à euro 0,23
euro 0,18 à euro 0,20
per woord van de vertaalde tekst

in de franse taal
respectievelijk voor beëdigd en niet-beëdigd
vertaalwerk
de prijs van
euro 0,16 à euro 0,18
euro 0,14 à euro 0,16
per woord van de vertaalde tekst

op verzoek van de opdrachtgever
kunnen wij de finale prijs van de opdracht van tevoren vaststellen
aan de hand van de ter vertaling geleverde tekst

 

voor teksten van geringe omvang
hanteren wij een tarief
dat gelijk staat aan
de prijs voor het vertalen van een tekst van 300 woorden